Jak dobrać siłownik

Prawidłowy dobór odpowiedniego typu siłownika odgrywa kluczową rolę, Generalnie stosuje sie dwa typy siłowników; siłowniki liniowe oraz siłowniki łańcuchowe. Siłowniki liniowe pomimo wielu zalet ( wysoka wydajność, siła, duży skok ) wymagają więcej wolnej przestrzeni montażowej, dlatego przeważnie stosuje się je do obsługi klap, kopuł, świetlików oraz okien górno zawiasowych otwieranych na zewnątrz. Do obsługi okien górno i dolno zawiasowych doskonale nadają się siłowniki łańcuchowe, które charakteryzują się kompaktową budową oraz niewielkimi wymiarami. 

W przypadku okien, klap, świetlików szerszych niż 1,5m należy zastosować siłowniki tandemowe. 

hwindows

Poziome klapy i świetliki

F = Siła niezbędna do otwarcia i zamknięcia

P = Waga świetlka lub klapy ( tylko części ruchomej) (kg)

Okna górnozawiasowe (a) 

Okan dolnozawiasowe (b)

F = Siła niezbędna do otwarcia i zamknięcia

P = Waga okna ( tylko części ruchomej) (kg)

C = Szerokość otwarcia - skok siłownika (mm)

H = Wysokość okna (mm)